Tryggmat

TryggMat är ett nystartat företag inom Food Tech. Vårt övergripande syfte är att underlätta vardagen genom att göra det enklare och mer lustfyllt att välja rätt mat.

Vår vardag

Att välja, äta och prata om mat upptar en stor del av vår vardag. För många av oss spelar det dessutom allt större roll vad maten innehåller, varifrån den kommer och hur den är producerad.

En växande trend är att göra val på ekologisk grund samt med krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Kraven på ökad transparens kring livsmedelsprodukter och deras ursprung har även lett till både en större mängd och en alltmer sofistikerad information. Alla kriterier och all information ställer väldigt höga krav på oss konsumenter. Hur ska vi kunna göra medvetna val utifrån alla hänsyn vi förväntas ta och baserat på all komplex information som finns? Mot denna bakgrund har TryggMat tagit form.

Vi är Tryggmat

Hanna von Schantz, VD
hanna.von.schantz@tryggmat.se

Sofia Skantze, försäljningschef
sofia@tryggmat.se

Mikael Naeslund, CTO
mikael.naeslund@tryggmat.se

Kostval

Idén är född ur grundarnas egna erfarenheter och behov av att hantera kostval. Antingen åt sig själva eller åt sina familjemedlemmar. Som ett första steg lanserade Sofia Skantze appen Ingredienslexikon 2012 – ett digitalt uppslagsverk med information om livsmedelsinnehåll. Behovet uppstod då ett av Sofias barn fick diagnosen Celiaki vilket omkullkastade familjens matvanor och ställde nya krav på att informera sig om innehållet i produkter. Ingredienslexikon vänder sig främst till födoämnesallergiker och intoleranta och finns att ladda ner på AppStore och GooglePlay.

TryggMat AB grundades av Sofia Skantze, Hanna von Schantz och Mikael Naseslund. Vi vill med hjälp av dagens teknik använda vår kunskap för att stötta fler människor till en tryggare, enklare och mer lustfylld matvardag. Genom att samarbeta med livsmedelsindustrin, restaurangbranschen, intresseorganisationer och forskning vill vi underlätta kunskapsspridningen inom kostområdet och göra det enkelt och tryggt för att välja mat. Följ gärna vår resa och hör av er om ni vill veta mer.

Kontakta oss

Kontakt

Hanna von Schantz
VD

Adress

TryggMat AB
c/o Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna