TryggMat

TryggMat

Appen som hjälper dig välja rätt mat utifrån dina kostbehov

Över 2 miljoner svenskar lider av födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat och minst lika många har någon form av kostpreferens baserat på hälsa eller livsstil. Dessutom står vi inför en historisk omställning av matvanorna när vår vilja att leva hälsosamt möter klimathotet.

Det nuvarande sättet att hantera matval på ställer stora krav på oss konsumenter. Vi måste läsa på om allergener, tyda näringsdeklarationer, fråga personal, söka information samt informera vår omgivning om vad vi kan eller vill äta. Istället för att göra matvalet till något trevligt, förvandlas det alltför ofta till något krångligt där det handlar om att hantera begräsningar och välja bort olika alternativ.

TryggMat lanserar inom kort en digital lösning med syfte att just förenkla och förbättra livet för alla som av olika skäl har extra anledning att bry sig om sin kost.

TryggMat

Med TryggMat gör du enkelt val utifrån kostkriterier. Med mobiltelefonens kamera skannar du streckkoden på ett livsmedel vars information filtreras genom din kostprofil och ger en omedelbar signal på om maten är trygg eller ej utifrån dina behov.

Vision

TryggMat är ett nystartat företag inom Food Tech. Vårt övergripande syfte är att underlätta vardagen genom att göra det enklare och mer lustfyllt att välja rätt mat.

Kontakta oss

Kontakt

Hanna von Schantz
VD

Adress

TryggMat AB
c/o Munktell Science Park
Portgatan 3
633 42 Eskilstuna